หมวก กระเช้า กล่องกระจูด ชะลอมใส่ผ้า มุกยา รองเท้ากระจูด พัด แจกัน กระจาด กระเป๋า เสื่อกระจูด
หน้าแรก

กลุ่มบ้านต้นกระจูด(Bantoonkrajud)

    กลุ่มบ้านต้นกระจูด เป็นกลุ่มประกอบการสินค้าโอท็อปของ ต.ทะเลน้อย จ.พัทลุง เลขที่ มผช.๕๓/๒๕๔๖ ซึ่งทางกลุ่มบ้านต้นกระจูดเป็นผู้ประกอบผลิตภัณฑ์ที่มาจากต้นกระจูดทุกชนิด อะทิเช่น กระเป๋ารูปแบบต่าง ๆ หมวกผู้ชายและหมวกผู้หญิง เสื่อปูนอนแบบต่างๆ พัด กระจาดแบบต่างๆ ชะลอม กล่องขนาดต่างๆ กระเช้าใส่ของ แผ่นปูโต๊ะรองอาหาร รองเท้า ฝ้าปิดผนัง-เพดาน ฯลฯ ลูกค้าท่านใดที่สนใจจะสั่งซื้อสิ้นค้าหรือต้องการที่จะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสิ้นค้าอย่างหนึ่งอย่างใดสามารถติดต่อมาได้ที่ คุณวรรณเพ็ญ โทร Dtac 086-9617906 , GSM 087-9695331,โทร 074 - 685553 โทรสาร 074-685553


**แจ้งลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่านทราบลูกค้าท่านใดที่สั่งสินค้าทางออร์เดอร์หน้าเวปไว้ขอความกรุณาโทรมาคุยยืนยันด้วยทุกครั้งนะครับ** ขอบคุณครับ

ธนาคาร ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี สาขา
ธนาคารกรุงไทย ณวรรณเพ็ญ จันทระเสน 9080548049 ออมทรัพย์ สาขาพัทลุง

ติดต่อทางเมล์  bantoonkrajud@hotmail.com

www.bantoonkrajud.com 

*หมายเหตุ    ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง* 

www.dbd.go.th 

  www.thailandpost.co.th 

ตรวจสอบสถานะ  EMS และไปรษณีย์ไทย


ข่าวสาร

แหล่งกำเนิด
“กระจูด” เป็นพืชตระกูลเดียวกับ “กก” (Sedge) คือ ในตระกูล Cyperaccae มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Lepironia artica late กระจูด เป็นวัชพืชที่เจริญเติบโตง่าย และแพร่พันธุ์ได้รวดเร็ว พบมากแถบภาคตะวันออก และภาคใต้ของประเทศไทย ลำต้นของกระจูดมีลักษณะกลมกลวง มีข้อปล้องภายในคล้ายลำไผ่ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1/8 – 5/16 นิ้ว ความสูงประมาณ 1 – 3 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเผ่าพันธุ์และสภาพแวดล้อม ต้นกระจูด ชอบขึ้นในที่ ๆ มีน้ำขังอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะบริเวณริมทะเลสาบที่เป็นดินโคลน ซึ่งเรียกว่า “พรุ” หรือชาวพื้นเมืองทางภาคใต้เรียกว่า “โพระ” ต้นกระจูดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจะมีขนาดเล็ก และไม่ยาวนัก การเพาะปลูกกระจูดต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปี ต้นจึงจะโตได้ขนาด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ คือ ลำต้นยาวไม่ต่ำกว่า 1 เมตร เมื่อถอนต้นกระจูดไปแล้ว หน่อก็จะแตกต้นใหม่ขึ้นมาแทนที่หมุนเวียนกันไป ต้นกระจูดมี 2 ชนิด คือ จูดใหญ่ และจูดหนู จูดใหญ่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้มาก ส่วนจูดหนูมีลำต้นเล็กและสั้น ความเหนียวน้อยกว่าจูดใหญ่ โดยทั่วไปราษฎรทางภาคใต้ใช้กระจูดในการสานเสื่อ ทำใบเรือ ทำเชือกผูดมัด และทำกระสอบบรรจุสินค้าเกษตรและสิ่งของอื่น ๆ กรรมวิธีสานเสื่อจูดนั้นจะแตกต่างจากการสานเสื่อทั่วไป คือ ชาวบ้านจะนำต้นกระจูดมาคลุกดินขาวก่อนตากแดดให้แห้งแล้วจึงทุบต้นกระจูดให้แบนเพื่อให้มีความนิ่มตัวสำหรับ หากต้องการให้มีสีสันก็นำไปย้อมสีก่อนนำมาสาน แหล่งวัตถุดิบ ในจังหวัด แหล่งผลิตกระจูดในจังหวัดพัทลุง มีเพียงแห่งเดียว คือ ที่หมู่บ้านทะเลน้อย ตำบลพนางตุง และตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เนื่องจากพื้นที่ดินมีลักษณะเป็นที่ลุ่ม อยู่ริมทะเลสาบ มีน้ำขังตลอดทั้งปี มีทั้งกระจูดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่ราษฎรปลูกรวมพื้นที่เพาะปลูกกระจูดในบริเวณดังกล่าว ประมาณ 1,000 ไร่เศษ ราษฎรแถบนี้ส่วนใหญ่ คือ ประมาณร้อยละ 80 – 90 ของครัวเรือนทั้งหมด ประกอบอาชีพหลักในการทำผลิตภัณฑ์จากกระจูด ฉะนั้น แต่ละครัวเรือนมักจะมีไร่กระจูดเป็นของตนเองด้วย โดยเฉลี่ยประมาณครัวเรือนละ 3 – 10 ไร่ เดิม “กระจูด ของจังหวัดพัทลุงถูกส่งออกไปขายต่างจังหวัดในรูป “วัตถุดิบ” อยู่เสมอ แต่เนื่องจากปัจจุบันการทำผลิตภัณฑ์จากกระจูดในจังหวัดมีการขยายตัวมาก จนปริมาณวัตถุดิบที่ผลิตได้ในจังหวัดไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ ต้องสั่งซื้อจากแหล่งผลิตจังหวัดที่อื่นอยู่เสมอ ซึ่งแหล่งผลิตต่างจังหวัดที่สำคัญ คือที่ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช การใช้ประโยชน์ ต้นกระจูด นำไปฝึ่งแดดให้แห้งสนิท สามารถนำมาผลิตงานจักสานเป็น เสื่อปูรองนั่งที่เรียกกันว่า 'เสื่อกระจูด' หรือ 'สาดกระจูด' โดยการสานเสื่อกระจูดโดยทั่วไปนิยมสานลวดลาย มาตรฐาน คือ ลายขัดสอง หรือลายขัดสาม และมีการพัฒนาดัดแปลงลวดลาย เช่น ลายลูกแก้ว ลายดาวล้อมเดือน ลายดอกจัทนทร์ ลายก้านต่อดอก ลายโคม ลายแก้วเนื่อง ลายแก้วบ้านดอน ลายตัวหนังสือ เป็นต้น และมีการทำผลิตภัณฑ์เช่น สายกระเป๋าเครื่องใช้ต่าง ๆ ใช้ทำใบเรือ ทำเชือกผูกมัด แหล่งผลิตที่สำคัญ อยู่ที่หมู่บ้านทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง หมู่บ้านบ่อกรัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมู่บ้านสะกอม จังหวัดสงขลา หมู่บ้านทอนทอน จังหวัดนราธิวาส

ร้านอรุณแอร์พัทลุง
จำหน่ายและติดตั้ง ซ่อม ล้าง แอร์บ้าน แอร์รถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อบริการ

© 2009 - 2017 กลุ่มบ้านต้นกระจูด : กระเป๋ากระจูด ผลิตภัณฑ์จากกระ

ที่อยู่ : ต.ทะเลน้อย จ.พัทลุง เลขที่ มผช.๕๓/๒๕๔๖
เบอร์โทร : 0869617906
อีเมล : bantoonkrajud@hotmail.com


CREATE_BY : วีรชัย ปลอดแก้ว | Admin(ผู้ดูแลระบบ)